Nearest venue listings
Nearest venue listings
Hama-Rikyu Gardens
(Park/garden: Tsukiji)
0.17 km
MAP
Ad Museum Tokyo
(Museum: Shiodome)
0.30 km
MAP
Shiodome Museum
(Art museum: Shiodome)
0.40 km
MAP
Nakagin Capsule Tower
(Notable building: Ginza)
0.42 km
MAP
Hamarikyu Pier
(Boat pier: Tsukiji)
0.61 km
MAP
Shizuoka Press and Broadcasting Center
(Notable building: Ginza)
0.73 km
MAP
Nicolas G. Hayek Center
(Notable building: Ginza)
0.75 km
MAP
Ginza Graphic Gallery
(Art gallery: Ginza)
0.82 km
MAP
Masamoto
(Knife shop: Tsukiji)
0.85 km
MAP
Aritsugu
(Knife shop: Tsukiji)
0.92 km
MAP
Sugimoto Cutlery
(Knife shop: Tsukiji)
0.94 km
MAP
Niigata 100
(Retail: Hibiya)
0.94 km
MAP
Tsukiji Outer Market
(Food market: Tsukiji)
0.95 km
MAP
Tokyo-Bay Yukata Cruise
(Event: Kaigan)
0.95 km
MAP
Sony Showroom
(Showroom: Ginza)
1.01 km
MAP
METoA
(Showroom: Ginza)
1.06 km
MAP
Mitsukoshi Department Store
(Department store: Ginza)
1.08 km
MAP
Maison Hermes
(Notable building: Ginza)
1.10 km
MAP
Dentsu Former Headquarters Building
(Notable building: Tsukiji)
1.13 km
MAP

Location: latitude:35.662432, longitude: 139.761076