Nearest venue listings
Nearest venue listings
Ad Museum Tokyo
(Museum: Shiodome)
0.11 km
MAP
Nicolas G. Hayek Center
(Notable building: Ginza)
0.36 km
MAP
Hama-Rikyu Gardens
(Park/garden: Tsukiji)
0.39 km
MAP
TwentyEight
(Bar: Shiodome)
0.40 km
MAP
Shizuoka Press and Broadcasting Center
(Notable building: Ginza)
0.42 km
MAP
Ginza Graphic Gallery
(Art gallery: Ginza)
0.42 km
MAP
Niigata 100
(Retail: Hibiya)
0.59 km
MAP
Shutl
(Art gallery: Tsukiji)
0.61 km
MAP
Sony Showroom
(Showroom: Ginza)
0.62 km
MAP
METoA
(Showroom: Ginza)
0.67 km
MAP
Mitsukoshi Department Store
(Department store: Ginza)
0.69 km
MAP
Maison Hermes
(Notable building: Ginza)
0.70 km
MAP
Masamoto
(Knife shop: Tsukiji)
0.71 km
MAP
Jugetsudo Tsukiji
(Retail: Tsukiji)
0.74 km
MAP
Sugimoto Cutlery
(Knife shop: Tsukiji)
0.78 km
MAP
Hamarikyu Pier
(Boat pier: Tsukiji)
0.80 km
MAP
Aritsugu
(Knife shop: Tsukiji)
0.80 km
MAP
Tsukiji Outer Market
(Food market: Tsukiji)
0.80 km
MAP
Matsuya
(Department store: Ginza)
0.82 km
MAP

Location: latitude:35.665919, longitude: 139.761968