Nearest venue listings
Nearest venue listings
Fuefukigawa Fruit Park
(Museum: Yamanashi-ken)
7.10 km
MAP
Mount Takao
(Park/garden: Hachioji)
46.10 km
MAP
Moff Animal Cafe
(Animal cafe: Hachioji)
50.12 km
MAP
Hogoken Cafe
(Animal cafe: Hachioji)
51.72 km
MAP
Animal Meeting Room
(Animal cafe: Hachioji)
52.19 km
MAP

Location: latitude:35.674601, longitude: 138.736706