Nearest venue listings
Nearest venue listings
Tokyo Metropolitan Government Building
(Attraction: Nishi-Shinjuku)
0.31 km
MAP
Bunka Gakuen Costume Museum
(Museum: Nishi-Shinjuku)
0.35 km
MAP
ICC (Inter Communication Center)
(Attraction: Hatsudai)
0.47 km
MAP
Gallery 5
(Bookstore: Hatsudai)
0.47 km
MAP
Tokyo Opera City Art Gallery
(Art museum: Hatsudai)
0.49 km
MAP
Shinjuku Mitsui Building
(Notable building: Nishi-Shinjuku)
0.74 km
MAP
Tokyo Riding Club
(Sports facility: Sangubashi)
0.79 km
MAP
Mode Gakuen Cocoon Tower
(Notable building: Nishi-Shinjuku)
0.84 km
MAP
Keio Department Store
(Department store: Nishi-Shinjuku)
0.90 km
MAP
Odakyu
(Department store: Nishi-Shinjuku)
1.01 km
MAP
Takashimaya
(Department store: Shinjuku)
1.02 km
MAP
Tokyu Hands Shinjuku
(Retail: Shinjuku)
1.04 km
MAP
Samurai
(Jazz cafe: Shinjuku)
1.12 km
MAP
Hagu Cafe
(Animal cafe: Shinjuku Kabukicho)
1.36 km
MAP
New Dug
(Jazz cafe: Shinjuku)
1.37 km
MAP
Mujirushi Ryohin
(Retail: Shinjuku)
1.39 km
MAP
Isetan
(Department store: Shinjuku)
1.41 km
MAP
Shinjuku Milano Bowl
(Bowling alley: Shinjuku Kabukicho)
1.42 km
MAP
Godzilla Store
(Retail: Shinjuku)
1.43 km
MAP

Location: latitude:35.685549, longitude: 139.69116