Nearest venue listings
Nearest venue listings
Makii Masaru Fine Arts
(Art gallery: Asakusabashi)
0.07 km
MAP
Henn na Hotel
(Attraction: Asakusabashi)
0.09 km
MAP
Maruka Bldg Art Galleries
(Art gallery: Bakurocho)
0.14 km
MAP
PARCEL
(Art gallery: Bakurocho)
0.16 km
MAP
Taku Sometani Gallery
(Art gallery: Bakurocho)
0.20 km
MAP
Koki Arts
(Art gallery: Bakurocho)
0.31 km
MAP
Japan Stationery Museum
(Museum: Asakusabashi)
0.37 km
MAP
San-Ai Gallery
(Art gallery: Bakurocho)
0.41 km
MAP
Lucite Gallery
(Art gallery: Asakusabashi)
0.43 km
MAP
Alpha M
(Art gallery: Bakurocho)
0.47 km
MAP
Kanzan Gallery
(Art gallery: Bakurocho)
0.51 km
MAP
Kyu-Yasuda Garden
(Park/garden: Ryogoku)
0.86 km
MAP
Japanese Sword Museum
(Museum: Ryogoku)
0.86 km
MAP
Machineko
(Cat cafe: Iwamotocho)
0.96 km
MAP
Edo-Tokyo Museum
(Museum: Ryogoku)
1.00 km
MAP
NTT DoCoMo History Square
(Museum: Ryogoku)
1.02 km
MAP
Akiba Fukurou
(Bird cafe: Akihabara)
1.02 km
MAP
Chabara
(Retail: Akihabara)
1.12 km
MAP
Gallery MoMo Ryogoku
(Art gallery: Ryogoku)
1.19 km
MAP

Location: latitude:35.696275, longitude: 139.784694