Nearest venue listings
Nearest venue listings
Budo-no-oka Center
(Attraction: Yamanashi-ken)
7.10 km
MAP
Yatsugatake Alpaca Bokujo
(Animal park: elsewhere)
46.37 km
MAP
Mount Takao
(Park/garden: Hachioji)
52.87 km
MAP
Moff Animal Cafe
(Animal cafe: Hachioji)
56.77 km
MAP
Hogoken Cafe
(Animal cafe: Hachioji)
58.29 km
MAP

Location: latitude:35.702196, longitude: 138.665775