Nearest venue listings
Nearest venue listings
Kotori Cafe Kichijoji
(Bird cafe: Kichijoji)
1.01 km
MAP
Ghibli Museum
(Museum: Mitaka)
1.06 km
MAP
Inokashira Park Zoo
(Zoo: Kichijoji)
1.09 km
MAP
Neco Sekai
(Retail: Kichijoji)
1.25 km
MAP
Temari no Oshiro
(Cat cafe: Kichijoji)
1.31 km
MAP
Sabineko Gallery
(Art gallery: Kichijoji)
1.32 km
MAP
Cave
(Retail: Kichijoji)
1.35 km
MAP
Temari no Ouchi
(Cat cafe: Kichijoji)
1.52 km
MAP
Cafe Mignon
(Rabbit cafe: Kichijoji)
1.53 km
MAP
Atre Kichijoji
(Shopping complex: Kichijoji)
1.56 km
MAP
Inokashira Park
(Park/garden: Kichijoji)
1.58 km
MAP
Kichijoji Art Museum
(Art museum: Kichijoji)
1.70 km
MAP
Calico
(Cat cafe: Kichijoji)
1.70 km
MAP
Sometime
(Jazz club: Kichijoji)
1.80 km
MAP
Jindai Botanical Gardens
(Park/garden: Chofu-shi)
3.62 km
MAP
Aketa no Mise
(Jazz club: Nishi-Ogikubo)
3.62 km
MAP
Suginami Animation Museum
(Museum: Nishi-Ogikubo)
4.37 km
MAP
4.61 km
MAP
Mayo Terrace
(Museum: Chofu)
4.83 km
MAP
Chihiro Art Museum
(Art museum: Nerima-ku)
5.00 km
MAP

Location: latitude:35.701611, longitude: 139.560687