Nearest venue listings
Nearest venue listings
0.67 km
MAP
Kotori Cafe Kichijoji
(Bird cafe: Kichijoji)
1.01 km
MAP
Ghibli Museum
(Museum: Mitaka)
1.06 km
MAP
Inokashira Park Zoo
(Zoo: Kichijoji)
1.09 km
MAP
Falconer's Cafe
(Bird cafe: Kichijoji)
1.25 km
MAP
Temari no Oshiro
(Cat cafe: Kichijoji)
1.31 km
MAP
Sabineko Gallery
(Art gallery: Kichijoji)
1.32 km
MAP
Cave
(Retail: Kichijoji)
1.35 km
MAP
Temari no Ouchi
(Cat cafe: Kichijoji)
1.52 km
MAP
Cafe Mignon
(Rabbit cafe: Kichijoji)
1.53 km
MAP
Atre Kichijoji
(Shopping complex: Kichijoji)
1.56 km
MAP
Inokashira Park
(Park/garden: Kichijoji)
1.58 km
MAP
Tokyo Bowling Center
(Bowling alley: Kichijoji)
1.69 km
MAP
Kichijoji Art Museum
(Art museum: Kichijoji)
1.70 km
MAP
Calico
(Cat cafe: Kichijoji)
1.70 km
MAP
Neco Sekai
(Retail: Kichijoji)
1.75 km
MAP
Sometime
(Jazz club: Kichijoji)
1.80 km
MAP
Owl Village
(Bird cafe: Kichijoji)
1.97 km
MAP
Jindai Botanical Gardens
(Park/garden: Chofu-shi)
3.62 km
MAP

Location: latitude:35.701611, longitude: 139.560687