Nearest venue listings
Nearest venue listings
Atre Kichijoji
(Shopping complex: Kichijoji)
0.06 km
MAP
Calico
(Cat cafe: Kichijoji)
0.21 km
MAP
Temari no Ouchi
(Cat cafe: Kichijoji)
0.25 km
MAP
Inokashira Park
(Park/garden: Kichijoji)
0.26 km
MAP
Cave
(Retail: Kichijoji)
0.28 km
MAP
Kichijoji Art Museum
(Art museum: Kichijoji)
0.29 km
MAP
Sabineko Gallery
(Art gallery: Kichijoji)
0.32 km
MAP
Temari no Oshiro
(Cat cafe: Kichijoji)
0.33 km
MAP
Sometime
(Jazz club: Kichijoji)
0.34 km
MAP
Neco Sekai
(Retail: Kichijoji)
0.41 km
MAP
Inokashira Park Zoo
(Zoo: Kichijoji)
0.47 km
MAP
Ghibli Museum
(Museum: Mitaka)
0.96 km
MAP
Kotori Cafe Kichijoji
(Bird cafe: Kichijoji)
0.99 km
MAP
Aketa no Mise
(Jazz club: Nishi-Ogikubo)
2.10 km
MAP
Suginami Animation Museum
(Museum: Nishi-Ogikubo)
2.87 km
MAP
Chihiro Art Museum
(Art museum: Nerima-ku)
3.80 km
MAP
Jindai Botanical Gardens
(Park/garden: Chofu-shi)
4.51 km
MAP
Mayo Terrace
(Museum: Chofu)
4.60 km
MAP
Setagaya Literary Museum
(Museum: Setagaya-ku)
4.87 km
MAP

Location: latitude:35.702704, longitude: 139.577535